Glossary of the share classes

De verschillende klassen van deelbewijzen en aandelen die beschikbaar zijn voor beleggers, zijn ingedeeld naar criteria voor toegankelijkheid en/of criteria voor tarifering. Voor meer gedetailleerde informatie over de activaklassen kunnen beleggers steeds het prospectus raadplegen dat op deze website beschikbaar is.

 

De fondsen die beheerd en/of gepromoot worden door een vennootschap uit de Groep Degroof Petercam kunnen, in voorkomend geval, één of meerdere klassen van deelbewijzen of aandelen uitgeven.

 

De distributieaandelen geven recht op dividenden of interim-dividenden.

 

De kapitalisatieaandelen kennen aan de houders ervan geen recht toe om een dividend te ontvangen. Het gedeelte in het resultaat dat hen toekomt wordt ten voordele van deze aandelen gekapitaliseerd. Zij herbeleggen het gedeelte dat hen in het resultaat van hun compartiment toekomt voortdurend in het compartiment.

 

Klasse A

Distributieaandelen aangeboden aan het publiek

 

Klasse A CHF HEDGED

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn uitgedrukt in Zwitserse frank en (ii) het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken tegenover de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Class A EUR HEDGED 

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse A USD

Distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse A doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

 

Klasse B

Kapitalisatieaandelen aangeboden aan het publiek

 

Klasse B CHF

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

 

Klasse B CHF HEDGED 

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn uitgedrukt in Zwitserse frank en (ii) het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse B EUR HEDGED

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse B USD

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

 

Klasse B USD HEDGED 

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar en (ii) het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse E

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse E CHF HEDGED 

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A CHF Hedged doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse E EUR HEDGED 

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A EUR Hedged doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse E USD

Distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse E doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

 

Klasse F

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse F CHF

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in Zwitserse frank (CHF) zijn uitgedrukt.

 

Klasse F CHF HEDGED 

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B CHF Hedged doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse F EUR HEDGED 

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B EUR Hedged doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse F USD

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse F doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

 

Klasse I

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse E doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof Petercam, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en doordat (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

 

Klasse J

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse F doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof Petercam, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en doordat (iii) er een andere beheervergoeding geldt.

 

Klasse L

Kapitalisatieaandelen aangeboden aan het publiek die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, en (ii) er mogelijk een andere beheervergoeding geldt.

 

Klasse L USD

Distributieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse L doordat ze in Amerikaanse dollar (USD) zijn uitgedrukt.

 

Klasse M 

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof Petercam, en (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, en (iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'all-intarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in' ten minste de beheervergoedingen en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' gelden.

 

Klasse N

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze zijn voorbehouden aan beleggers die een of meer lopende mandaten voor discretionair beheer hebben bij een of meer vennootschappen die deel uitmaken van de groep Degroof Petercam, (ii) ze zijn voorbehouden aan de rekening(en) waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer gelden, (iii) ze zijn voorbehouden aan mandaten met 'allintarieven' en doordat (iv) er een andere beheervergoeding geldt. In deze context betekent 'all in' ten minste de beheervergoedingen en de bewaarkosten die worden ingehouden op de rekeningen waarvoor deze mandaten voor discretionair beheer van het type 'all in' gelden.

 

Klasse P

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van de klasse F door de afwezigheid van (i) een beheervergoeding en (ii) een minimumbedrag van initiële inschrijving. Deze aandelen zijn voorbehouden aan bepaalde instellingen voor collectieve belegging of institutionele of professionele mandaten waarvan de portefeuilles beheerd worden door Degroof Petercam Asset Management NV, zoals gestipuleerd in artikel 6, §3, lid 2, 1° en 2° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG.

 

Klasse PEUR Hedged

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse P doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient maatregelen te nemen om het valutarisico systematisch af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment..

 

Klasse R

Distributieaandelen die van het DBI-regime (definitief belastbare inkomsten) genieten aangeboden aan het publiek

 

Klasse S

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze zijn voorbehouden aan in aanmerking komende beleggers, die het DBI-stelsel (definitief belastbare inkomsten) genieten, (ii) er voor de aandelen een minimumbedrag van initiële inschrijving geldt, (iii) er een andere beheervergoeding geldt, en (iv) er een andere jaarlijkse belasting geldt.

 

Klasse V

Distributieaandelen aangeboden aan het publiek die zich onderscheiden van de aandelen van klasse A doordat (i) ze in bepaalde bijzondere omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in de lidstaten van de Europese Unie kunnen worden aangeboden, met uitzondering van België en Belgische inwoners, volgens de beslissing van de beheervennootschap, (ii) ze voor distributie kunnen worden aangeboden door bepaalde distributeurs en platformen die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten en (iii) er geen retrocessies van beheerkosten plaatsvinden..

 

Klasse V CHF Hedged

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V doordat (i) ze zijn uitgedrukt in Zwitserse frank en (ii) het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse V EUR Hedged

Distributieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse V doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zic h kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse W

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse B doordat (i) ze in bepaalde bijzondere omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zwitserland kunnen worden aangeboden, volgens de beslissing van de beheervennootschap, (ii) ze voor distributie kunnen worden aangeboden door bepaalde distributeurs en platformen die met hun cliënten afzonderlijke vergoedingsovereenkomsten hebben gesloten.

 

Klasse W CHF HEDGED

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W doordat (i) ze zijn uitgedrukt in Zwitserse frank en (ii) het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de Zwitserse frank. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse W EUR HEDGED

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van de aandelen van klasse W doordat het valutarisico wordt afgedekt ten opzichte van de euro. De beheerder dient maatregelen te nemen om systematisch het valutarisico af te dekken ten opzichte van de referentievaluta van het compartiment binnen een tolerantiedrempel die wordt gedefinieerd in de informatie met betrekking tot het compartiment. Beleggers worden ervan op de hoogte gebracht dat het toepassen van een afdekkingsbeleid voor het valutarisico bijkomende kosten met zich kan meebrengen, zoals vermeld in de informatie met betrekking tot het compartiment.

 

Klasse W USD

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse W door het feit dat ze zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollar (USD).

 

Klasse Z

Kapitalisatieaandelen die zich onderscheiden van aandelen van de klasse B door het feit dat ze zijn voorbehouden (i) aan institutionele beleggers in de zin van artikel 174 lid 2 van de Wet van 2010 (ii) die inschrijven voor een minimuminleg van 10.000.000 EUR en (iii) dat er een verschillende beheervergoeding van toepassing is, met dien verstande dat de aandelenhouders die in deze klasse beleggen niet om de inkoop van hun aandelen kunnen verzoeken indien hun belegging daardoor daalt tot onder de minimuminleg.