Actively Sustainable

Maatschappelijk verantwoord beleggen combineert financieel rendement met een positieve impact op het milieu en de maatschappij. Vandaag is maatschappelijk verantwoord beleggen nog altijd een concept waarvoor er geen eenduidige definitie bestaat. Beleggers hebben daardoor de keuze uit een brede waaier aan benaderingen.

 

Onze visie

Maatschappelijk verantwoord beleggen is geen activaklasse of beleggingsstijl, noch een modegril. Het is een benadering die, in combinatie met traditionele methodes voor beleggingsanalyse, voor betere inzichten en een hoger rendement zorgt.

 

Beter inzicht in risico's en opportuniteiten

Maatschappelijk verantwoord beleggen veronderstelt dat de huidige en toekomstige duurzaamheid van bedrijven tegen het licht wordt gehouden. Die analyse leidt tot betere inzichten in onder meer het groeiprofiel en de kwaliteit van het bedrijfsmodel, en laat toe om beter en meer specifiek risico's te identificeren en in te schatten.

 

Beter rendement omdat risico's en opportuniteiten verbonden aan ESG-uitdagingen niet correct zijn ingeprijsd door de markten

Beleggers staren zich vaak blind op het rendement op korte termijn en verliezen de manier waarop ondernemingen met ESG-uitdagingen omgaan uit het oog.

 

Beleggers activeren als eigenaar van het bedrijf waarin ze beleggen

Als eigenaar maken we actief gebruik van ons stemrecht en werken we samen met andere beleggers om meer druk uit te oefenen op het management. En we gaan ook in dialoog met de bedrijven waarvan we aandeelhouder zijn. Het beleggingsproces dat een afspiegeling is van ons engagement, bevat daardoor twee componenten:

  • onze input: om de analyse van het bedrijf te verfijnen
  • onze output: om het management te sensibiliseren

 

Onze benadering

Specifieke uitsluitingen

We kozen voor een negatieve screening van bedrijven als onderdeel van ons risicobeheer en onze 'value' benadering. De term uitsluiting verwijst naar de doelbewuste uitsluiting van bedrijven vermeld op de lijst van ondernemingen die als belegging in aanmerking komen. Dit zijn gerichte uitsluitingen:

  • Normatieve uitsluiting: geldt voor bedrijven die de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Die principes zijn gegroepeerd in vier thema's: mensenrechten, rechten van werknemers, het milieu en de strijd tegen corruptie.
  • Uitsluiting van controversiële sectoren, producten of activiteiten: de wapen-, tabaks- of porno-industrie, het gokcircuit en genetisch gemanipuleerde gewassen.

 

Best-in-class

We houden onder meer rekening met de duurzaamheid van bedrijven via onze Best in class methode. Die kan worden gedefinieerd als een positieve, pragmatische screening. Concreet selecteren we in elke sector heel gericht de bedrijven die zich minstens in de bovenste helft van het ESG-klassement situeren. Om hun scores te bepalen, evalueren we bedrijven aan de hand van diverse criteria. De score zal ook afhangen van het gewicht dat een criterium krijgt (= materialiteit van ESG-factoren) en dat varieert naargelang de sector. Onze ESG-analisten baseren zich daarvoor niet alleen op eigen onderzoeksgegevens, ze maken ook gebruik van data aangeleverd door gespecialiseerde leveranciers zoals MSCI en Sustainalytics, de absolute marktleiders op het vlak van duurzaamheidsgegevens. Met een team van 140 analisten volgen zij wereldwijd maar liefst 4.000 bedrijven op.

 

Als het ESG-plaatje van een bedrijf klopt, dan komt het in aanmerking voor een belegging. Maar eerst volgt er nog een fundamentele analyse. Want in de uiteindelijke portefeuille is er enkel plaats voor bedrijven die zowel op het vlak van ESG-criteria als vanuit financieel oogpunt door de strenge selectie komen.

 

ESG als wezenlijk bestanddeel

Bij de samenstelling van de volledige portefeuille wint de analyse van ESG-risico's en -opportuniteiten aan belang. Doordat we de voorrang geven aan beheerders met een gediversifieerd, multithematisch en duurzaam beheer (in equity en bedrijfsobligaties) worden ESG-aspecten een wezenlijk bestanddeel bij de selectie. De beheerders geven de voorkeur aan bedrijven die oplossingen aanreiken voor ESG-uitdagingen of zelf voor een positieve impact zorgen.

 

Duurzame landen uitkiezen

De ESG-analyse groeit almaar meer uit tot een vanzelfsprekende methode om bedrijven te evalueren. Toch mag ook de rol van de overheden niet worden vergeten, omdat enkel zij kunnen zorgen voor een efficiënt regelgevend kader. Want als in het beleggingsproces over duurzaamheid wordt gesproken, dan gaat het in de eerste plaats toch over maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur.

 

Om te beoordelen hoe duurzaam een land is, kijken we in eerste instantie hoe het omspringt met het recht op vrijheid van zijn burgers, hoeveel het land investeert in de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn (onderwijs, gezondheidszorg, welvaart) van zijn onderdanen, hoe bewust het omspringt met het milieu en in hoeverre dat land zijn internationale verbintenissen nakomt. Op basis van de volgende vijf criteria krijgen alle landen een duurzaamheidsscore: “Transparantie en democratische waarden”, “Milieu”, “Onderwijs”, “Bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling” en “Economie”.